Na het faillissement van Drieluik Kinderopvang dat op 18 juli jl. bekend is gemaakt, is nu duidelijk dat het onderdeel Gastouderbureau een doorstart maakt. Per 1 september a.s. wordt Gastouderbureau Drieluik voortgezet door twee oud-medewerkers: Anita Beukeveld en Melanie Klingenberg (zie foto). Hun reactie: “We zijn blij dat we deze kans hebben aangegrepen en hebben er veel vertrouwen in.  Service en persoonlijk contact blijven wij belangrijk vinden. Nu zijn we de overname achter de schermen aan het vormgeven, zodat de gastouders door kunnen gaan met hun werk en de kinderen kunnen blijven opvangen zoals ze gewend waren. We zijn de gast- en vraagouders dankbaar voor hun vertrouwen.”  De curator heeft geregeld dat gastouders hun vergoedingen voor het opvangen van de kinderen gewoon hebben ontvangen in de afgelopen overgangsperiode. De naam Gastouderbureau Drieluik blijft bestaan en er blijven 2 vertrouwde gezichten. Ander goed nieuws is dat ook de KDV’s en BSO’s van Drieluik is overgenomen door Stichting Kinderwereld. 80% van de personeelsleden zullen hierin meegenomen worden. Directeur-bestuurder Jacqueline Jansen zegt hierover: “Kinderwereld is verheugd haar organisatie te kunnen uitbreiden zodat ook ouders in de buitendorpen van de gemeente Coevorden verzekerd blijven van kinderopvang.”