INFORMATIE
VOOR GASTOUDERS

GASTOUDERS

Een gastouder biedt kinderopvang aan in haar eigen huis, waarbij zij heel zelfstandig werkzaam is en kinderen een leuke dag bezorgd terwijl er ook oog is voor verzorging en ontwikkeling van de kinderen. Een gastouder kan ook werkzaam zijn in het huis van de vraagouders (dit is een regeling die valt onder “dienstverlening aan huis”).

Als gastouder bepaal je zelf welke dagen je werkt en hoeveel kinderen je wilt opvangen, wel heb je te maken met een wettelijk maximum. Je maakt een dagindeling waarbij je rekening houdt met het dagritme van de kinderen zoals eten en slapen en vult dit aan met allerlei activiteiten vanuit je eigen persoonlijke keuze.  Voor de ene gastouder is dit knutselen, de andere gastouder wandelt graag en weer een ander houdt erg van lezen of muziek.

Naast de opvang en verzorging van de gastkinderen vormt het contact met de ouders ook een belangrijk onderdeel van het werk als gastouder. Met hen worden hun praktische wensen besproken en jouw mogelijkheden als gastouder, hun waarden en normen ten aanzien van opvoeding en jouw manier van denken over verzorgen, voeding en pedagogiek.

De gastouder heeft ook veel contact met één van de bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau. De bemiddelingsmedewerker die wordt toegewezen is afhankelijk van je woonplaats. Als je als nieuwe gastouder gaat beginnen, zal de bemiddelingsmedewerker veel informatie verschaffen (zie ook “hoe word ik gastouder”)

Contacten gastouder met het gastouderbureau.
De bemiddelingsmedewerker brengt de gastouder in contact met nieuwe vraaggezinnen. Ook kan een gastouder zelf nieuwe gezinnen aandragen. Dit wordt door het gastouderbureau beloond door het verstrekken van een bonus van € 50,- op het moment dat de opvang een half jaar heeft plaatsgevonden.
Het gastouderbureau verzorgt de schriftelijke contracten en de kassiersfunctie. Dit betekent dat de geldstroom via het gastouderbureau verloopt. De bemiddelingsmedewerker organiseert ieder jaar een evaluatiegesprek met elk vraaggezin bij de gastouder thuis. Jaarlijks is er een voortgangsgesprek tussen de gastouder en de vaste bemiddelingsmedewerker. Alle gesprekken worden vastgelegd en zijn inzichtelijk in een eigen digitaal portaal.

Het gastouderbureau biedt minimaal 4 keer per jaar een avond aan voor de gastouders. We noemen dit een werkoverleg. Dit ter bevordering van de professionalisering van de gastouder.  De gastouders ervaren deze avonden als plezierig mede omdat zij collega gastouders spreken en van elkaars ervaringen kunnen horen en leren.

Het gastouderbureau organiseert jaarlijks de verplichte herhaling Eerste Hulp Aan Kinderen met een vaste docent (Marjo van den Berg) en verzorgt daarmee ook de registratie bij het Oranje Kruis.

In samenspraak met de oudercommissie worden de tarieven jaarlijks vastgesteld. Voor de gastouder betreft dit een adviestarief. Dit houdt in dat een gastouder hiervan mag afwijken.
Het advies tarief voor de gastouder is vanaf 1 januari 2019: € 5,06 per uur per kind. Dit ontvangt de gastouder netto. De gastouder geeft bij de belastingaangifte door hoeveel inkomsten uit arbeid zij heeft. Deze informatie wordt jaarlijks als een jaaropgave door het gastouderbureau aan de gastouder verstrekt en tevens aan de belastingdienst doorgegeven. De gastouder betaalt over dit bedrag dus nog belasting.
De gastouder registreert de opvanguren per kind per maand in een digitale omgeving in een eigen account en deze urenregistratie gaat automatisch per mail naar de vraagouders ter goedkeuring.

Hoe wordt je gastouder

Om als gastouder te worden opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) moet zij aan een aantal eisen voldoen. Deze eisen zijn:

  • de minimum opleidingseis (Helpende Zorg en Welzijn)
  • de opleiding Eerste Hulp aan Kinderen (volgens het Oranje Kruis).
  • VOG’s van de gastouder zelf en indien de opvang in haar huis plaatsvindt ook van de medebewoners van 18 jaar en ouder.
  • geldig legitimatiebewijs.
  • De bemiddelingsmedewerker controleert of het huis voldoet aan de veiligheid met behulp van een Risico Inventarisatie Veiligheid & Gezondheid.

Nadat de bemiddelingsmedewerker samen met de gastouder alle benodigde gegevens voor de inschrijving in het LRK heeft verzameld, dient Gastouderbureau Drieluik de aanvraag tot opname in het LRK in bij de gemeente waar de gastouder woonachtig is. De gemeente rekent hiervoor leges die voor rekening komen van de gastouder. De GGD Drenthe voert een controle uit op de ingeleverde stukken en ook bij de gastouder thuis. De gastouder zal in dit gesprek met de GGD inspecteur aantonen kennis te hebben van o.a. het pedagogisch beleidsplan van Gastouderbureau Drieluik en de benodigde papieren kunnen aantonen.

Als dit alles is doorlopen kan de opvang van kinderen starten. Opname in het LRK betekent ook dat de vraagouders in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

DRIELUIK HELPT U OP WEG

Meer informatie?

ALTIJD BEREIKBAAR

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? U kunt altijd contact opnemen, dit kan telefonisch of via ons contactformulier.