KOSTEN EN BELASTING
 

Gastouderopvang is een professionele vorm van kinderopvang.

KOSTEN

Ieder jaar wordt een adviestarief afgegeven door Gastouderbureau Drieluik.  Dit tarief komt tot stand in overleg met de oudercommissie. Voor 2019 geldt een adviestarief van € 6,15 per uur per kind voor de ouders. Er worden bureaukosten in rekening gebracht van € 20,- per maand voor het eerste kind en € 5,- voor het tweede kind. Voor eventuele volgende kinderen worden geen bureaukosten in rekening gebracht. Maandelijks worden de werkelijk afgenomen uren (afgerond op kwartieren) gefactureerd. Een gastouder is overigens vrij om haar eigen uurtarief te bepalen; Uiteraard heeft een hoger uurtarief van de gastouder ook een hoger uurtarief voor de ouder tot gevolg. Het gastouderbureau zal bij het doen van een voorstel, hier direct duidelijk over zijn.

URENREGISTRATIE

De gastouder registreert de opvanguren en rond dit af per kwartier. Het Gastouderbureau Drieluik gebruikt hiervoor een digitaal urenregistratie systeem. Elke gastouder heeft een eigen portaal en na het inloggen ziet zij hier de lopende contracten. Per opvangdag registreert zij de begin- en eindtijd. Nadat een maand is verstreken, verstuurt zij de urenregistratie per mail en komt dit bij de ouders binnen. Zij openen de registratie en beoordelen deze en keuren dit goed.

Gastouderbureau Drieluik maakt aan de hand van de goedgekeurde urenregistratie een maandelijkse factuur die dus achteraf wordt opgesteld op basis van de werkelijk afgenomen uren. Na afloop van een kalenderjaar verstrekt Gastouderbureau Drieluik een jaaroverzicht aan de ouders. Deze gegevens worden ook aan de Belastingdienst verstrekt zodat zij kunnen beoordelen of er te veel of te weinig kinderopvang is toegekend.

KINDEROPVANGTOESLAG

De Belastingdienst kent een Kinderopvangtoeslag waarop ouders recht hebben indien zij werken en/of een opleiding volgen én gebruik maken van professionele kinderopvang. Dus ook als u uw kind (eren) onderbrengt bij een gastouder die staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang, komt u in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag. Alle gastouders die voor Gastouderbureau Drieluik werkzaam zijn, staan in dit register ingeschreven. Binnen drie maanden nadat de opvang is gestart, dient u als ouder zelf een aanvraag in bij de Belastingdienst. Na goedkeuring zal de belastingdienst deze Kinderopvangtoeslag maandelijks rechtstreeks aan u overmaken. Via bovenstaande link kunt u een proefberekening maken om na te gaan hoe hoog de bijdrage van de Belastingdienst zal zijn in uw specifieke situatie. Het is de moeite waard!