KWALITEIT

Gastouderbureau Drieluik voldoet aan alle bij de wet gestelde eisen voor de kinderopvang.

GGD Rapportages

GGD

In opdracht van de Gemeente Coevorden wordt Gastouderbureau Drieluik jaarlijks gecontroleerd door de GGD op de wettelijke gestelde (kwaliteits)eisen. De rapportage van de GGD is in te zien via de link naar het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een belangrijk document in de kinderopvang en organisaties zijn verplicht de meldcode te kennen en toe te passen. De gastouders worden over deze meldcode geïnformeerd tijdens het intakegesprek en tijdens de werkoverleggen met gastouders komt dit regelmatig aan de orde. In de digitale werkomgeving van elke gastouder kunnen zij deze meldcode inzien, zodat altijd de meest actuele versie voor hen beschikbaar is.
De Meldcode geeft aan welke stappen gezet moeten worden bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zo weten de gastouders altijd welke stappen zij moeten zetten in geval van een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Niet tevreden, laat het weten!

Een goede samenwerking tussen ouders, oudercommissies, gastouder en het gastouderbureau is van belang voor het welzijn van de kinderen. Gastouderbureau Drieluik zet zich daar optimaal voor in. Toch kan het voorkomen dat ouders of oudercomissies ergens ontevreden over zijn of een klacht hebben. Dit kan betrekking hebben op de opvang en/of de organisatie van de opvang. Gastouderbureau Drieluik heeft ter behandeling van klachten een interne klachtenregeling.
Wanneer de ouders/verzorgers en oudercommissies er niet samen met Gastouderbureau Drieluik uitkomen, kan een klacht ingediend worden bij de onafhankelijke klachtencommissie. Het externe klachtrecht is geregeld via de Geschillencommissie Kinderopvang. Het voorportaal van de Geschillencommissie wordt gevormd door het Klachtenloket Kinderopvang (www.klachtenloket-kinderopvang.nl). Het Klachtenloket kan behulpzaam zijn bij het oplossen van de klacht door het geven van algemene en procedurele informatie, advies, bemiddeling of mediation.

De in- en externe klachtenregeling en het klachtenformulier, waarmee u een klacht kunt melden, treft u hieronder aan.

Klachtenregeling Gastouderbureau Drieluik                            Klachtenformulier

Klik hieronder voor het reglement van de Geschillencommissie Kinderopvang

Reglement Geschillencommissie Kinderopvang