Interessante avond Boink
Zowel Gastouderbureau Drieluik als vijf van haar gastouders hebben een interessante avond bijgewoond over de Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang. BOinK organiseerde deze avond en we werden dan ook welkom geheten door Gjalt Jellesma (voorzitter BOinK). Hij benoemde dat gastouderopvang geen ondergeschoven positie inneemt wat BOinK betreft. Dat is mooi om te horen.
De avond gaf een eerste blik in een instrument waarmee de gastouder en/of het gastouderbureau de kwaliteit van de opvang in kaart kunnen brengen. Dit instrument is dusdanig vorm gegeven dat het de gastouders tot nadenken kan zetten om (nog) betere kwaliteit te leveren en is heel concreet van toepassing. Het boek “De kwaliteitsmonitor Gastouderopvang” geschreven door Mirjam Gevers en Iris Bollen (Kohnstamm Instituut) kregen we mee.

Het inspireert om hier een vervolg aan te geven.